Behovet for klimatilpasningstiltak i Afrika er stor, viser flere rapporter. Nå skal netting beskytte mandarin-produksjonen i Sør-Afrika.

Klimatilpasning:

Investerer i nett som skal beskytte klementiner mot ekstremhagl

Klimaendringer fører til en stadig økning i ekstremhagl. Sør-Afrikas klementiner ødelegges av de store isklumpene, noe som også rammer eksporten til Norge. En enkel tilpasning er mulig, men det krever kapital. Afrika mangler milliarder av dollar til klimatilpasning.

Publisert

Statens investeringsfond for utviklingsland, Norfund, lanserte nylig en investering på over 100 millioner kroner til klimatilpasning i Sør-Afrika i form av nett som beskytter avlinger mot hagl. De mener dette også bidrar til å skape nye jobber i landet. 

Dette er en liten dråpe i et havet når det gjelder behov for tiltak for å redusere virkningen av økte temperaturer og mer ekstremvær på det afrikanske kontinentet.

Afrikabankens årsrapport om de økonomiske utsiktene for det sørlige Afrika trekker fram at naturkatastrofer, politisk uro og strømmangel svekker den økonomiske veksten. Regionen som helhet har behov for klimatiltak til en verdi av en billion dollar, eller 90 milliarder dollar i året, fram til 2030. Hittil har regionen bare fått 6,9 prosent av det som trengs for å tilpasse seg de store klimaendringene, ifølge rapporten. Sør-Afrika er landet som mottar mest i regionen.

Afrikabanken mener at investeringer i klimatilpasning krever et partnerskap med private aktører. Rapporten understreker at  utviklingsfinansierings-institusjoner, som Norfund og Swedfund, har en rolle å spille for å redusere risikoen for private investorer.

Må økes kraftig

I en rapport som ble lansert i forbindelse med det afrikanske klimatoppmøtet i Nairobi i september, ble det slått fast at støtten til klimatilpasning i Afrika må økes med fem til ti ganger framover for å dekke behovene.

Afrikanske land mener at jordbruk er den sektoren som har størst behov for tiltak.

– Verden må drastisk trappe opp finansieringen av klimatilpasning for å bevare arbeidsplasser og matproduksjon, og investeringer som denne kan gi avgjørende bidrag, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, som deltok på klimamøtet.

Norfund investerer nå i et sørafrikansk fruktselskap, The ANB Group, som produserer og distribuerer sitrusfrukter og tropiske frukter til markeder i Europa, Asia og Nord-Amerika. Her i Norge går de under merkenavnet «Clemengold»-klementiner.

Nett skal beskytte mot hagl

I takt med den globale oppvarmingen tar ekstremvær stadig nye former. Høyere temperaturer kombinert med økt fuktighet i atmosfæren fører til dannelsen av store halg, som kan forårsake skader på eiendom, biler og mennesker. 

I Sør-Afrika er store avlinger blitt fullstendig ødelagt av uforutsigbare haglbyger. Tidligere i år mistet eple- og pæreprodusenter ti prosent av  avlingene i noen distrikter, ifølge News24. 

ANB investerer derfor nå i netting som effektivt beskytter avlinger mot ekstremvær som hagl, varme, vind og sterkt sollys.

Bruk av netting reduserer både matsvinn og vannforbruk.

En av de mest utsatte

Greenpeace Africa mener at Sør-Afrika er en av de mest klimautsatte landene i verden. Uten handling vil klimasammenbruddet føre til at en rekke arter blir utryddet, skade landets mest verdifulle økosystemer og ramme næringsgrunnlaget for mennesker, skriver organisasjonen.

Tvinnereim mener Norfund-investeringen er et eksempel på at klimatilpasning ofte handler om håndfaste løsninger som kan være ganske enkle, men som krever store investeringer.

– Det er avgjørende at vi bruker offentlige midler til å utløse privat kapital til slike investeringer, sier utviklingsministeren i en pressemelding.

ANB bruker også en del av investeringene til å bygge ut solcellepaneler for å sikre en mer stabil strømtilgang for å holde vanningsanlegg i gang.

Nye jobber 

Omtrent halvparten av Sør-Afrikas 60 millioner innbyggere lever i fattigdom, og arbeidsledigheten har i flere år ligget mellom 25 og 30 prosent. Lav vekst kombinert med høy inflasjon bremser investeringsviljen og bedrifters mulighet til å ansette flere.

Norfunds formål er å skape jobber og forbedre levekår gjennom investeringer i bærekraftige virksomheter. ANB har allerede 2200 faste ansatte i fattige og rurale strøk og gir arbeid til ytterligere 4000 under innhøstningen. Målet er å øke kvaliteten på disse jobbene og skape flere i årene som kommer.

– Samarbeidet mellom Norfund og ANB-gruppen bidrar til å øke motstandsdyktigheten i det sørafrikanske jordbruket, og skape nye arbeidsplasser som bidrar til å bekjempe fattigdom på landsbygda i Sør-Afrika, sier Simen Berger Øby, investeringsdirektør i Norfund i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS