Norfund gjorde rekordstore investeringer i 2023. Det statlige fondet er blant annet med-investor i den ghanesiske bedriften Miniplast, som lager en rekke ulike produkter av resirkulert plast.

Rekordtall for Norfund

Norfunds årsrapport viser at det statlige fondets investeringer bidro til rekordmange nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter i 2023.

Publisert Oppdatert
Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

– Ved å støtte bedrifter som skaper nye jobber og finansierer offentlig velferd gjennom skatter, ser vi at vi bidrar til å bekjempe fattigdom på en effektiv, bærekraftig og skalerbar måte, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund, i en pressemelding.

Arbeidsledighet er en stor utfordring i mange fattige land, og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) anslår at 220 millioner mennesker uten arbeid var på utkikk etter jobb i lav- og lavere mellominntektsland i 2023. 

En av Norfunds oppgaver er å gjennom investeringer bidra til å skape jobber og forbedre levekår i fattige land.

Norfunds ferske årsrapport for fjoråret viser blant annet at:

  • Hele 625.000 mennesker var ansatt i selskapene som Norfund er investert i gjennom sitt utviklingsmandat, enten direkte eller gjennom fond, ved utgangen av 2023.
  • Selskaper fondet har hatt investeringer i og har fått rapporteringer fra to år på rad, viser en netto økning i nye arbeidsplasser på rekordhøye 37.200 nye arbeidsplasser, fra 2022 til 2023.
  • 420.000 nye husholdninger har fått tilgang til fornybar energi gjennom selskaper i Norfunds portefølje, og finansinstitusjonene i porteføljen betjente 11,5 millioner flere kunder.

Norfund-sjef Thorleifsson er fornøyd med tallene for fjoråret.

– Lønnet arbeid er den bærekraftige veien ut av fattigdom, og i et krevende år for mange fattige land er vi glade for å kunne rapportere om en rekordøkning i antallet arbeidsplasser, sier han.

Om Norfund:

  • Statlig selskap under Utenriksdepartementet. 
  • Etablert i 1997, gjennom Norfundloven, for «å etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av høy risiko».
  • Norfund har over bistandsbudsjettet de siste årene mottatt 1,68 milliarder til fondets utviklingsmandat og én milliard til Klimainvesteringsfondet. 
  • Norfund har fire investeringsområder: Fornybar energi, finansiell inkludering, vekstkraftige virksomheter og grønn infrastruktur.
  • Norfund investerer på kommersielle vilkår som minoritetsinvestor i samarbeid med partnere.
  • Kilde: Norfund

Store investeringer

De samlede direkte investeringer fra utlandet til utviklingsland falt i fjor med ni prosent, ifølge en rapport fra UNCTAD. Samtidig holdt Norfund nivået oppe, og i 2023 investerte Norfund 6,5 milliarder kroner i selskaper og fond. 

Det er like mye som rekordåret 2022, og 2,5 ganger beløpet overført fra statsbudsjettet. Det var mulig fordi Norfund frigjorde midler fra avkastning og nedsalg.

– Vi har lyktes i å holde et høyt nivå på våre bidrag til å skape flere jobber i noen av de mest krevende landene, der høy risiko gjør at mange investorer kvier seg for å satse, sier Thorleifsson.

Investeringene går blant annet til fornybar energi, finansiell inkludering, landbruk, industri og lokale og regionale fond. 51 prosent av Norfunds investeringer i 2023 gikk til Afrika, 34 prosent til Asia og 16 prosent til Latin-Amerika.

Økte skatteinntekter

Norfund har siden 2022 hatt to mandater: Et utviklingsmandat med mål om å skape jobber og forbedre liv gjennom å investere i virksomheter som driver bærekraftig utvikling og et klimamandat hvor målet er å investere i overgangen til netto null utslipp i fremvoksende økonomier.

Totalt betalte selskapene i porteføljen under Norfund utviklingsmandat 32,7 milliarder kroner i skatt i 2023. Av dette var 21,2 milliarder kroner skatteinntekter i Afrika.

– Økte skatteinntekter er avgjørende for at myndighetene i fattige land skal bli uavhengige av bistand og ha råd til å tilby grunnleggende tjenester som utdanning, helsehjelp og utvikling av infrastruktur, samtidig som de er i stand til å betjene gjeld, sier Thorleifsson.

Powered by Labrador CMS