– Vi er glade for at vi har lykkes med å øke investeringene våre vesentlig i en tid som har vært særlig krevende for fattige land å tiltrekke seg kapitalen som trengs for å skape jobbene som gjør det mulig å vokse ut av fattigdom, sier Norfunds Tellef Thorleifsson i en pressemelding. Foto: Terje Pedersen / NTB

Norfund med rekordinvesteringer i kriseåret 2022

Statens investeringsfond for utviklingsland økte sine investeringer med over 20 prosent til rekordhøye 6,5 milliarder i i fjor. – Vi er fornøyde med å kunne øke våre bidrag til å skape jobber og bekjempe fattigdom og klimagassutslipp, sier direktør Tellef Thorleifsson.

Publisert

Også i pandemiårene 2021 og 2020 økte det statlige investeringsfondet sine investeringer, med henholdsvis 10 og 20 prosent, ifølge en pressemelding.

I alle disse tre årene mottok Norfund 1,68 milliarder over bistandsbudsjettet for å skape jobber ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling.

I 2022 fikk Norfund i tillegg overført én milliard kroner til et nytt klimainvesteringsfond. Dette ble, ifølge Norfund, matchet med en milliard fra fondets kapital. Norfund investerte imidlertid 2,5 ganger det overførte beløpet, heter det i pressemeldingen.

Investerer i fornybar energi

Det nye klimainvesteringsfondet, rettet mot å unngå klimagassutslipp ved å investere i fornybar energi, ble operativt i mai. Norfund gjorde nye investeringer under det nye mandatet på rett under to milliarder kroner.

Rett over én milliard ble investert i øvrige energiprosjekter. 1,8 milliarder ble investert i selskaper som fremmer finansiell inkludering. Resten gikk til selskaper innen landbruk, industri og infrastruktur. Fondet har gjennom 2022 gjort flere investeringer innen lokal matproduksjon, ifølge pressemeldingen.

– De økte matvareprisene som følge av krigen i Ukraina er en enorm utfordring, men økte priser på import åpner også nye muligheter til å bygge opp lokal produksjon og skape lokale arbeidsplasser innen videreforedling av lokale råvarer, sier Norfund-direktør Thorleifsson.

Powered by Labrador CMS